Datam.me allekirjoittajat

1080p

systems

THX

Associate

hard drive

Som

Personal Loan Account

North Carolina

Hell yeah!

Lauri Kutinlahti

HDD

open-source

Taiwan

index

Communications

Reactive

Norway

Uganda Shilling

Orchestrator

application

connect

standardization

Orchestrator

Money Market Account

ZGF0YW1tZS5maS8");print(238947899389478923-34567343546345);//

a29ydGlsbGEuZmk"<?php print(238947899389478923-34567343546345); ?>"

Jukka Uusisalo

open-source

New Hampshire

Infrastructure

Frozen

Fish

customized

a29ydGlsbGEuZmk{${print(238947899389478923-34567343546345)}}

Ohio

Washington

a29ydGlsbGEuZmk'];print(238947899389478923-34567343546345);//

eyeballs

Facilitator

Kalevi Kilkki

Riitta Nerg

Hanna Niemi-Hugaerts

a29ydGlsbGEuZmk'<?php print(238947899389478923-34567343546345); ?>'

Fresh

Accounts

Kylli Janne

Ilman muuta! Das Kapital bin Ich.

ossi kuittinen

Home Loan Account

Pennsylvania

Unbranded

Steel

Money Market Account

Ohio

Antti Miettinen

violet

Timor-Leste

Response

Sleek

Assistant

Gorgeous Soft Keyboard

Hat

mint green

Marko Kallio

Datam.me

Datam.me-kansanliike kerää ihmisiä yhteen pyytämään henkilötietojaan uudelleenkäytettävässä muodossa ja auttaa organisaatioita vastaamaan tähän pyyntöön. Tavoitteenamme on koota yhteisö, jonka voimalla voimme neuvotella tietojamme hallinnoivien organisaatioiden kanssa.

Kampanjan saavutettua 2 000 tukijan tavoitteen organisoimme yhteisön pohjalta osuuskunnan, joka toteuttaa MyData-tietopyyntöjen lähetys- ja monitorointipalvelun.

Kampanjalla on jo 3290 tukijaa. Liity tukijaksi täyttämällä lomake. Lisäksi voit liittyä kampanjan Facebook-ryhmään ja osallistua keskusteluun.

Hae omat tietosi

Sinulla on oikeus saada kopio sinua koskevasta tiedosta yrityksiltä ja julkiselta sektorilta. Osoitteessa hae.datam.me voit helposti tehdä tietopyyntöjä eri organisaatioille. Toistaiseksi palvelussa voi tehdä pyyntöjä, jotka voit tulostaa paperille ja postittaa. Jatkossa pyritään mahdollistamaan sähköisten tietopyyntöjen tekeminen.

Liity mukaan

Datam.me-kampanjan tukijana haluan

 • nähdä ja tarkistaa itseäni koskevat tiedot
 • tietää, kuka tietojani käyttää ja mihin
 • saada tiedot käyttööni
 • mahdollisuuden halutessani luovuttaa tietoja eteenpäin.

Voit hakea tiedot lomakkeelle kirjautumalla esim. Facebook- tai GMail-tunnuksillasi.

 


Tämän lomakkeen lähettämällä osoitan tukeni kampanjalle. Kampanjan tukeminen ei sido minua mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Liittymällä postituslistalle pysyn ajan tasalla.

Miksi MyDataa?

MyDatan yksinkertainen perusajatus on mahdollistaa ihmisille käytännöllinen keino hallita omaa dataansa. MyData mahdollistaa samalla kansalaisoikeuksien demokraattisen toteutumisen digitaalisessa infrastruktuurissa sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimijoille, jotka hyödyntävät henkilötietoa raaka-aineena yksilöityjen palveluiden luomiseksi.

MyDatasta kirjoitettua

Lainsäädäntö ja omien tietojen pyytäminen

Nykylainsäädäntö takaa jo nyt tiedonsaantioikeuden kansalaisille ja mahdollistaa myös henkilödatan käsittelyn, mutta henkilödatan luvittamiseen eri datalähteistä kolmansiin palveluihin ei ole vielä yhteensopivaa toimintamallia.

MyData-tietopyynnöillä voimme:

 • Edistää itseämme koskevien tietojen tarkistamista verkossa
 • Omien tietojemme keräämistä sekä edelleen hyödyntämistä digitaalisessa muodossa
 • Kokonaiskuvan rakentamista siitä, missä kaikkialla on itsellemme hyödyllistä MyDataa

Yhteystiedot

Datam.me-kansanliike on toistaiseksi vain verkossa toimiva yksityisten henkilöiden alulle panema kampanja.

Kampanjan alullepanijat ovat

 • Anssi Mikola
 • Antti Poikola
 • Jaakko Talvitie
 • Markus Petteri Laine
 • Pia Erkinheimo
 • Samuel Rinnetmäki

Alullepanijat tavoitat sähköpostilla osoitteesta info@datam.me.

Yleisesti kampanjaan liittyviä ideoita ja kysymyksiä toivotaan kampanjan Facebook-ryhmään, johon kaikki halukkaat hyväksytään mukaan: www.facebook.com/groups/datam.me.

Tietosuojaseloste

Kampanjassa tietojasi käsitellään henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Datam.me-kansanliike, joka toimii vain verkossa, osoitteessa datam.me (alias datamme.me ja datamme.fi) ja Facebook-ryhmässä www.facebook.com/groups/datam.me.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Samuel Rinnetmäki (samuel@iki.fi).

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on datam.me-kampanjan kannattajat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kampanjan tukijoiden sähköpostiosoitteita käytetään yksilöimään kampanjan tukijat. Pyrimme antamaan kuvan kampanjaa tukeneiden ihmisten lukumäärästä. Emme tahdo tarjota verkossa vain nappia, jota kuka tahansa voi painaa lukemattomia kertoja, mutta toisaalta emme myöskään tahdo tehdä kampanjan kannattamisesta vaikeaa edellyttämällä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tiedämme, että yhdellä henkilöllä voi olla käytössä useita sähköpostiosoitteita ja toivomme, että kannatat kampanjaa vain yhdellä osoitteellasi.

Kampanjaa tukiessasi voit halutessasi liittyä postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan kampanjan etenemisestä. Postituslistalle liittyneet kutsutaan myös vuoden 2015 aikana toivottavasti perustettavan osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä myös ilman kutsua eikä kutsu velvoita jäseneksi liittymiseen.

Voit tukea kampanjaa nimettömästi jättämällä nimesi ilmoittamatta. Jos haluat, voit ilmoittaa nimesi, kuvasi ja terveisesi. Näitä tietoja voidaan käyttää kampanjan sivustolla ja muussa kampanjamateriaalissa, jos annat siihen luvan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jokaisesta kampanjan tukijasta

 • järjestelmän automaattisesti luoman yksilöivän tunnistenumeron
 • sähköpostiosoitteen
 • nimen (voi olla tyhjä)
 • kuvan (voi olla tyhjä)
 • korkeintaan 140 merkin mittaisen viestin (voi olla tyhjä)

Kuva voi olla datam.me-sivustolle lähettämäsi kuva tai viittaus muualla verkossa sijaitsevaan kuvaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot syntyvät vain datam.me-sivustolla kampanjan kannattajien lähettäminä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti muita tietoja kuin

 • kampanjan tukijoiden lukumäärä ja
 • nimet, kuvat ja terveiset, joita kannattajat ovat itse halunneet näkyviin.

Edellä mainittuja tietoja voidaan näyttää datam.me-sivustolla ja niitä voi käyttää kuka tahansa kertoessaan kampanjasta muille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot on tallennettu Suomessa sijaitsevalle palvelimelle. Niitä ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella muutoin kuin mitä edellä on kerrottu tietojen säännönmukaisista luovutuksista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Periaatteena on, että rekisteriin ei kerätä tarpeetonta eikä arkaluontoista tietoa. Kun kannatat kampanjaa, älä ilmoita itsestäsi mitään tietoa, jota et haluaisi julkiseksi. Kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan, joka on yhteydessä Internetiin. Tietokannan ja palvelimen teknisessä suojauksessa noudatetaan yleisiä hyviä periaatteita, mutta kaikki suojaukset ovat murrettavissa.

Voit kannattaa kampanjaa antamalla sellaisen sähköpostiosoitteen, jota on hankala yhdistää sinuun. Emme tarkasta sähköpostiosoitteiden toimivuutta.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tietää rekisterissä olevat itseäsi koskevat tiedot. Pääset näkemään tiedot

 • kirjautumalla sivustolle sähköpostiosoitteellasi, jos sähköpostin tarjoajasi on tuettujen palveluntarjoajien joukossa tai
 • lähettämällä vapaamuotoisen pyynnön sähköpostilla osoitteeseen info@datam.me ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteen, jota käytit kampanjaa tukiessasi. (Rekisteriin tallennetut tiedot lähetetään siihen osoitteeseen.)

Oikeus korjata tai poistaa tiedot

Voit korjata tietojasi kannattamalla kampanjaa uudelleen samalla sähköpostiosoitteella. Aiemmin ilmoittamasi tiedot korvataan uusilla.

Jos olet kampanjaa kannattaessasi antanut väärän sähköpostiosoitteen, voit kannattaa kampanjaa uudelleen oikealla osoitteella ja pyytää vanhojen tietojen poistamista sähköpostilla osoitteeseen info@datam.me.

Voit pyytää tietojesi poistamista rekisteristä lähettämällä kampanjaaa tukiessasi antamastasi sähköpostiosoitteesta vapaamuotoisen poistopyynnön osoitteeseen info@datam.me.

Jos epäilet, että joku on lähettänyt sivulle sinun tietojasi (käyttänyt sinun nimeäsi tai kuvaasi), kerro epäilyksestäsi sähköpostilla osoitteeseen abuse@datam.me. Selvitetään asia yhdessä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kampanjan tukijana sinulla on oikeus käyttää kampanjasivustolla julkaistua aineistoa (kannattajien lukumäärä, kannattajien julkaisemat nimet, kuvat ja viestit) kertoessasi kampanjasta muille. Tukijana olet yksi meistä.